ฟินแลนด์ ประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องการศึกษาที่ดีที่สุด

               ปัจจุบัน การศึกษานั้นมีหลายรูปแบบ ทำให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนในสิ่งที่ตนสนใจได้ โดยมีโรงเรียนเปิดสอนอย่างหลากหลาย และได้มีงานวิจัยมากมายที่ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะหรือรูปแบบของระบบการศึกษาของโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ แล้วทุกคนรู้หรือไม่ว่า ประเทศใดที่ได้รับกสรยกย่องว่ามีระบบการศึกษาที่ดีที่สุด ฉะนั้น วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ ฟินแลนด์ ประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องการศึกษาที่ดีที่สุด ถ้าเช่นนั้นอย่ารอช้า ไปดูพร้อม ๆ กันเลย

ฟินแลนด์ประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องการศึกษาที่ดีที่สุด

ฟินแลนด์ไม่มีการสอบมาตรฐาน
ฟินแลนด์ไม่มีการสอบมาตรฐาน

               เพราะอะไรประเทศ ฟินแลนด์ ถึงขึ้นชื่อว่าเป็น ประเทศที่ขึ้นชื่อว่ามีการศึกษาดีที่สุด วันนี้เราไปทำความรู้จักพร้อม ๆ กันเลย

1. ไม่มีการสอบมาตรฐาน

               การสอบมาตรฐานในประเทศไทย เรียกว่าเป็นการสอบวัดระดับความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนในแต่ละครั้ง แต่ที่ประเทศฟินแลนด์ ไม่มีการสอบมาตรฐาน โดยนักเรียนฟินแลนด์จะมีเพียงการสอบที่เรียกว่า The Matriculation Examination ซึ่งเป็นการสอบโดยสมัครใจเมื่อเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การเรียนปกติของนักเรียนจึงไม่มีความเครียด และไม่เกิดความกดดันจากการสอบอย่างเช่นนักเรียนไทย แม้ว่าการสอบจะเป็นหนทางหนึ่งที่จะทราบได้ว่า นักเรียนเข้าใจวิชาที่เรียนหรือไม่ แต่สิ่งที่มักเกิดขึ้น คือ การอัดวิชาความรู้ให้กับนักเรียนมากเกินไปเพื่อให้สอบผ่าน และครูก็จะสอนเพียงเพื่อให้นักเรียนทำข้อสอบได้ การเรียนรู้จึงเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือความสนใจของครูและนักเรียน ในฟินแลนด์ นักเรียนทุกคนจะได้รับผลการเรียนเป็นรายบุคคลโดยครูเป็นผู้ให้ระดับคะแนน ส่วนการติดตามความก้าวหน้าโดยรวมเป็นหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้สุ่มตรวจตามโรงเรียนต่าง ๆ

2. ครูเป็นที่ไว้วางใจและตรวจสอบได้

               ในประเทศฟินแลนด์นั้น คุณครูผู้สอนจะมีมาตรฐานในการวัดผลสูง และได้รับความไว้วางใจจากหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ เนื่องจากมีวุฒิการศึกษาสูง ครูเป็นที่ไว้วางใจและตรวจสอบได้ โดยทั่วไปครูมักจะเป็นคนแรกที่ถูกตำหนิเมื่อนักเรียนมีผลการประเมินต่ำ แต่สำหรับในฟินแลนด์ครูถูกตั้งมาตรฐานไว้สูงมาก การให้ระดับผลการเรียนแก่นักเรียนจึงไม่ต้องมีกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับครูให้ปฏิบัติตาม Dr.Pasi Sahlberg, director of the Finnish Ministry of Education ได้กล่าวเกี่ยวกับความรับผิดชอบของครูในฟินแลนด์ว่า ไม่มีคำว่าเป็นที่ไว้วางใจและตรวจสอบได้ในภาษาฟินแลนด์ ครูฟินแลนด์ทุกคนต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทก่อนที่จะเข้าสู่อาชีพครู การเรียนครูเป็นสิ่งที่ยากมากแต่นักเรียนส่วนใหญ่ที่มีผลการเรียนดีก็อยากเป็นครู และถ้าครูทำงานได้ไม่ดีจะเป็นความรับผิดชอบของครูใหญ่ในการดำเนินการแก้ไข

ฟินแลนด์ไม่มีการแข่งขัน
ฟินแลนด์ไม่มีการแข่งขัน

3. มีความร่วมมือ ไม่มีการแข่งขัน

               ถ้าเทียบกับประเทศไทยนั้น การแข่งขันมีความสำคัญมาก อย่างที่เห็นในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน หรือการกีฬา ที่มีให้เห็นอยู่เป็นประจำ เด็กไทยเต็มไปด้วยการแข่งขันเพื่อให้ถูกคัดเลือก ตั้งแต่การเข้าโรงเรียนในวัยอนุบาลยังมีการสอบคัดเลือก มีการกวดวิชาทั้ง ๆ ที่เรียนในโรงเรียนแล้ว แต่ก็ต้องกวดวิชาเพื่อให้ได้คะแนนสูงกว่าคนอื่น ในขณะที่ฟินแลนด์นั้นมีมุมมองที่ต่างออกไป โดย Dr.Pasi Sahlberg ได้ใช้นโยบายจากคำพูดของนักเขียนชื่อ Samuli Parone ว่า ผู้ชนะที่แท้จริงจะไม่แข่งขันกับใคร เจตคตินี้ทำให้การศึกษาของฟินแลนด์อยู่หัวแถวในระดับนานาชาติ เพราะระบบการศึกษาของฟินแลนด์ไม่ใส่ใจเรื่องของการให้รางวัล ไม่มีรายชื่อโรงเรียนหรือครูดีเด่น ไม่มีบรรยากาศหรือสิ่งแวดล้อมของการแข่งขัน แต่เป็นการทำงานด้วยความร่วมมือกัน

4. คุณภาพชีวิตในระดับพื้นฐานต้องมาเป็นอันดับแรก

               การมีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นเรื่องที่ใครก็ต้องการ ซึ่งระบบของโรงเรียนต่าง ๆ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการสอบของวิชาหลัก ๆ เป็นอย่างมาก ทำให้ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน สุขภาพของนักเรียน และสิ่งแวดล้อมของการเรียนรู้ เมื่อหลายปีก่อน ฟินแลนด์เองก็เคยเป็นเช่นนั้นจนกระทั่งได้มีการเรียกร้องให้ปฏิรูปการศึกษาอย่างจริงจัง จุดเน้นการศึกษาของฟินแลนด์คือการกลับไปสู่ความต้องการพื้นฐานที่นักเรียนควรได้รับไม่ใช่การทำให้นักเรียนมีคะแนนเป็นเลิศ โดยให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมทางการเรียนที่ทำให้โรงเรียนเป็นที่ที่มีความเท่าเทียมกันมากที่สุด

5. เริ่มเข้าโรงเรียนเมื่ออายุเหมาะสม

               อายุของผู้เรียนมีผลต่อการเรียนรู้ ซึ่งถ้าเด็กมีพัฒนาการที่ดี และเรียนรู้ได้เร็วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี  ซึ่งเราจะเห็นได้จากหลายประเทศที่เร่งรัดให้เด็กเข้าโรงเรียนตั้งแต่อายุยังน้อย บางประเทศเร่งจัดการศึกษาฟรีตั้งแต่ก่อนวัยเรียน แต่ฟินแลนด์ให้เด็กเริ่มเข้าโรงเรียนเมื่ออายุ 7 ขวบ การเข้าโรงเรียนเมื่ออายุมากขึ้นเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ชีวิตวัยเด็กอย่างอิสระเพราะช่วงวัยเด็กเป็นวัยที่กำลังพัฒนาไม่ควรผูกมัดกับการศึกษาภาคบังคับ ซึ่งเป็นเพียงวิธีที่จะให้เด็กเป็นเด็ก การให้เด็กเข้าโรงเรียนตั้งยังเล็กถือว่าเป็นการกักขังเด็กจากโลกเสรีของเด็ก

               และทั้งหมดที่กล่าวมานี้ก็คือ ฟินแลนด์ ประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องการศึกษาที่ดีที่สุด ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้ประเทศฟินแลนด์ถูกยอมรับว่าเป็นประเทศที่มีการศึกษาที่ดีที่สุด เนื่องจากฟินแลนด์เป็นประเทศขนาดเล็กมีจำนวนประชากรน้อย ทำให้จำนวนนักเรียนแต่ละห้องเรียนมีประมาณ 8 คน ยิ่งนักเรียนน้อยยิ่งทำให้ประสิทธิภาพในการเรียนมีมาก เพราะครูผู้สอนสามารถให้ความสนใจนักเรียนได้อย่างทั่วถึง

แนะนำบทความที่น่าสนใจ

  • รู้จักกับ ดอกทิวลิป และรู้จักความหมายของดอกทิวลิป